Enduit pour polystyrène 30kg
ASC

ASCODUR enduit

Description produit

Pour polystyrène 30 kg (CS 6/8 kg/ m2)